Een Bloeiend Kantoorpand

een hoger rendement
voor uw investering

Een Bloeiend Kantoorpand

een hoger rendement
voor uw investering

happy huurders = succes

genoeg huurders die
graag ruim huur
betalen

wij zorgen
voor blije
huurders

happy huurders = succes

genoeg huurders
die
graag ruim
huur b
etalen

wij zorgen voor
blije huurders

ontdek hóe we huurders blij krijgen

en hoe we hen verleiden

concepten

De manier waarop we werken verandert pijlsnel. Die zich vernieuwende wereld roept om vernieuwende werk- en kantoorconcepten. Om huurders geïnteresseerd te krijgen om bij u te huren en niet verderop, is het belangrijk dat uw kantoorconcept bij de tijd is.

We maken een match met een bestaand kantoorconcept of we ontwikkelen een compleet, modern concept waar mensen willen werken en bedrijven willen huren.

design

Een gebouw wat sfeervol ingericht is, trekt meer huurders aan die ook nog eens langer blijven. Prospects gaan eerder overstag.

We verzorgen creëren karaktervolle interieurs waar mensen zich prettig voelen. Dit vanaf het ontwerp tot aan de oplevering.

groen

Aanpassingen in isolatie en installaties verbeteren zeker het energielabel en de energierekening. En daarnaast ook het binnenklimaat en dus het werkcomfort.

Onze partner neemt het pand onder de loep, maakt plannen voor verbeteringen en voert deze uit.

team work

Kantoorgebouwen transformeren steeds meer tot inspirerende plaatsen waar mensen vooral samenkomen en samenwerken met anderen.

We creëren brainstormruimtes, meeting rooms, vergaderkantoren, concentreercocons en meer. We kunnen een basis leggen voor community building.

plattegrond

Goed geplaatste scheidingswanden vergroten zowel de bruikbaarheid als de rentabiliteit van een pand, zeker als er enige flexibiliteit mogelijk is.

We tekenen plattegronden en we plaatsen inbouwpakketten met innovatieve, circulaire en verplaatsbare wanden.

exterieur

Om huurders te kunnen trekken, moet een pand wel een beetje lekker ogen. Als het daaraan schort, kan het vaak prima worden opgefrist.

We passen gevels, toegangspartijen en buitenruimtes aan, van ontwerp tot aan de oplevering.

media

Om het pand effectief bij prospects onder de aandacht te krijgen, is het belangrijk dat er fantastische foto's van zijn. Ook 3D-foto's, videos en virtual tours maken veel los bij mogelijke huurders.

Onze partners verzorgen professionele foto- en videoreportages van uw pand met de modernste hulpmiddelen en technieken.

marketing

Al heeft u het allerbeste kantoorpand voor uw doelgroep, dat betekent niets als prospects niet van haar bestaan weten. Van oudsher vermarkten makelaars een pand en zij zijn nog steeds belangrijk. Er is echter meer onder de zon.

We ontwikkelen marketingstrategieën en voeren deze uit, deels samen met partners.

ontdek hoe we ook ú blij maken

analyse

Soms is het goed om iets vertrouwds door frisse ogen te laten bekijken.

We nemen uw pand grondig onder de loep. Daarbij zoeken we mogelijkheden om meer huurders aan te trekken en om uw investeringsrendement te vergroten.

strategie

Er zijn meerdere manieren om uw pand te exploiteren. Bewuste keuzes m.b.t. bijvoorbeeld doelgroepen, exploitatievormen, de prijsstructuur en contractvormen hebben invloed op de concurrentiepositie.

We ontwikkelen strategische plannen; van vlekkenplan, via concurrentieanalyse tot aan een gedetailleerde uitwerking.

regelen

Wanneer uw pand verbeterd wordt, moet er veel uitgezocht en geregeld worden, en allerlei partijen moeten aangestuurd en geïnformeerd worden. Dat kost veel vrije tijd.

We ontzorgen door te regelen wat er geregeld moet worden.

cijfers

Om keuzes te kunnen maken voor de toekomst van uw belegging, is het belangrijk te weten welke financiële consequenties die keuzes hebben.

We maken exploitatiebegrotingen voor verschillende exploitatievormen. Ook maken we oppervlakteberekeningen en kunnen we met onze partner oppervlaktemetingen verzorgen volgens NEN-2580.

beheer

De lift blijft een keer hangen, toiletten raken verstopt en allerlei jaarlijkse controles moeten worden gepland. Dit kost allemaal veel tijd, tijd die je liever besteedt aan hobby's, ondernemen, reizen of familie.

Partners kunnen het volledige facilitair beheer overnemen.

oogsten

De exploitatie van een kantoorpand is een hoop gedoe. Contracten moeten worden gemaakt, de administratie moet worden bijgehouden en veel, veel meer.

Partners kunnen de volledige exploitatie overnemen, eventueel inclusief bijvoorbeeld de contract- en financiële administratie.

als u zich dit soort
vragen stelt

neem contact op

laat ons ons werk
doen en neem
zelf rust

neem contact op

laat ons ons werk
doen en neem
zelf rust

Scroll naar boven